بوم یاب
رقص و موسیقی محلی

رقص و موسیقی محلی

رقص و موسیقی محلی رقص و موسیقی محلی را بشناسیم رقص و موسیقی محلی بیانگر تاریخ، فرهنگ و ادبیات یک سرزمین است. سادگی، بی‌پیرایگی، داشتن روح ملی و جمعی از ویژگی‌های اصلی رقص و موسیقی محلی است. قدیمی‌ترین شکل رقص و موسیقی صورت محلی آن است که رفته‌رفته تغییریافته و اشکال مختلفی به خود گرفت. […]