بوم یاب
رفیق

همه جای ایران دوست و رفیق داشته باشید

داشتن دوست و رفیق در سراسر ایران چرا باید با افرادی که صدها کیلومتر دورتراز ما زندگی می کند دوست بشیم ؟ چرا باید دوستی های بلند مدت باهشون داشته باشیم؟ افرادی که خارج از کشور تحصیل کردند اهمیت این موضوع رو بیشتر درک می کنند. به دلایل داشتن دوست در سرتاسر ایران  شما را […]